Oční optika Brýle pro afriku Plastické operace očních víček Oční ordinace Český těšín

Pro prvonositele

Chcete nosit kontaktní čočky?

Kontaktologická ambulance Moje čočky s. r. o. funguje již od roku 1997 na Poliklinice v Českém Těšíně, 1. patro vedle optiky Moje Brýle.

Optometristka Mgr. Barbora Sedláková Vám na základě očního vyšetření doporučí vhodný typ kontaktních čoček. Vyšetření zahrnuje stanovení parametrů a stavu předního segmentu oka, stanovení optimální korekce a výběr vhodného páru diagnostických čoček.

Asistentka Bc. Renata Utíkalová Vás pečlivě naučí manipulaci s kontaktními čočkami, tj. nasazování a vytahování. Poučí Vás také o všech zásadách spojených s nošením kontaktních čoček.

Pokud kontaktní čočky chtějí nosit děti nebo mladiství do 18 let, je při vyšetření nutný doprovod dospělé osoby.

První vyšetření v kontaktologické ambulanci může trvat 45–60 minut (záleží na Vaší zručnosti a schopnosti pracovat s okem).

Vstupní poplatek není hrazen zdravotní pojišťovnou.

700 Kč   pro klienty se zájmem o sférické nebo torické kontaktní čočky.

900 Kč   pro klienty se zájmem o multifokální kontaktní čočky

Nosíte-li kontaktní čočky již delší dobu a nemáte-li akutní problém, je důležité absolvovat kontrolní vyšetření v naší kontaktologické ambulanci s nasazenými kontaktními čočkami 1× ročně.

Jsme zde pro Vás ve čtvrtek   16.00 - 19.00 hodin

                                                    pouze po objednání na www.mojecocky.cz/navsteva-v-ordinaci/

                                      v  pátek      14.00 - 17.00 hodin

                                                     pouze po objednání na www.mojecocky.cz/navsteva-v-ordinaci/

                                   

150 Kč  kontrolní vyšetření absolvované jedenkrát ročně
300 Kč  kontrolní vyšetření po dvou letech a více

Česká kontaktologická společnost upozorňuje, že pravidelné kontroly u kontaktologa (oftalmologa nebo optometristy) jsou pro zdravé nošení kontaktních čoček nezbytné.

Význam pravidelných kontrol a odborné aplikace:

  • Rohovka je unikátní a zároveň nejcitlivější tkáň lidského těla. Je bezcévná a průhledná a v současné době neexistuje její rovnocenná náhrada.
  • Kontaktní čočky nejsou univerzální. Mají své tvarové, materiálové a optické parametry. Rovněž lidské oko není univerzální. I ono má určité parametry, kterým vyhovuje pouze určitá kontaktní čočka. Při výběru čoček a jejich doporučení je vždy třeba zohlednit individualitu klienta a jeho potřeby.
  • Se zdravým nošením kontaktních čoček je spojena celá řada pravidel a hygienických návyků, které si musí nositel osvojit a které mu musí být předem dobře vysvětleny. Klient proto musí být prakticky zacvičen v manipulaci s kontaktními čočkami a řádně poučen o péči o čočky, včetně prostředků k tomu určených.
  • Nevhodné nošení kontaktních čoček, ale i zpočátku subjektivně nekomplikované nošení bez pravidelných kontrol může způsobovat komplikace, a to i velmi závažné. Jejich léčení může být zdlouhavé, nepříjemné, časově i finančně náročné. V konečném důsledku dokonce i zdravotně a zrakově nenapravitelné.
  • Kontaktolog může při pravidelných kontrolách odhalit příznaky začínajících problémů, které by mohly v budoucnu vyústit v závažné zdravotní důsledky.
  • Pokud jsou tyto počínající problémy včas podchyceny, lze je zpravidla bez větších obtíží zaléčit.
  • Většina komplikací spojená s nošením kontaktních čoček vzniká v důsledku neznalosti nebo nedodržení doporučených pravidel.

(Zdroj: Česká kontaktologická společnost)

Těší se na Vás Barbora a Renata

Šetřte svůj zrak.

Oči Vám mají sloužit celý život.