Oční optika Brýle pro afriku Plastické operace očních víček Oční ordinace Český těšín

Oko a cestování letadlem

30.05.2015

Cestování letadlem je pro mnoho lidí vzrušující a zábavné. Je ale také potřeba myslet na zdravotní rizika, kterým je cestující vystaven. Čím exotičtější jsou cíle, tím větší jsou také rizika. Prodělaná onemocnění (včetně očí) mohou být důvodem k odložení letu. V tropických krajích mohou zdraví ohrozit infekční onemocnění.

Letadla se pohybují ve výškách nad 10 000 metrů, teplota je zde nižší než -50 °C a tlak vzduchu menší než ¼ tlaku na mořské hladině. Pro člověka to jsou zcela ohrožující hodnoty. Aby bylo možno cestovat v takových podmínkách bez vážného zdravotního rizika, jsou letadla vybavena tlakovými kabinami.

Zdravotní ohrožení představuje především snížený parciální tlak kyslíku. Zvýšené riziko hrozí zejména pacientům s onemocněním srdce, plic nebo uší, stejně jako pacientům, kteří krátce před odletem prodělali operaci očí. Pro cestující s kontaktními čočkami může být problémem extrémně suchý vzduch v kabině.

Snížený tlak v letadle má za následek i snížený obsah kyslíku. Podíl kyslíku v atmosféře je asi 21 %, parciální tlak kyslíku v kabině letadla odpovídá asi 17 % podílu kyslíku v atmosféře. Tato hodnota je uváděna jako dolní hranice fyziologicky tolerovaného obsahu kyslíku v atmosféře. Je-li obsah ještě nižší, nastávají dýchací obtíže.

Vzduch v kabině letadla je velmi suchý a nemůže být zvlhčován, neboť by hrozilo zvýšené nebezpečí koroze materiálu letadla. Na dálkových letech je nutno počítat s vlhkostí vzduchu nižší než 15 %, přičemž jako příjemná vlhkost vzduchu v uzavřených prostorách je vnímána hodnota od 40 do 45 %.

Nízká vlhkost vzduchu v kabině letadla způsobuje větší odpařování slzného filmu. Jeho úbytek podporuje také rychlejší proudění vzduchu. Při dálkových letech může dojít kromě vysychání očí také k podráždění spojivek samotným prouděním vzduchu. Hydrogelové kontaktní čočky se mohou v takovém prostředí snadno vysušit. Při kratších a středně dlouhých letech obvykle nedochází k obtížím, při dálkových letech musí uživatel čoček aplikovat zvlhčující prostředky. Nositel čoček by měl mít u sebe pouzdro na čočky pro případ, že by bylo nutné čočky vyjmout. Navíc je dobré mít v příručním zavazadle i brýle.

oko a cestovani letadlem