Užitečné informace týkající se COVID-19 a používání kontaktních čoček

V současné době neexistuje žádný důkaz, který by naznačoval, že v důsledku používání kontaktních čoček hrozí zvýšené riziko infekce nebo nakažení koronavirem. Nezapomeňte dodržovat přísná hygienická opatření, jako je důkladné mytí rukou a optimální postupy používání kontaktních čoček a péče o ně. Patří mezi ně důsledná výměna vašich čoček podle doporučeného režimu, hygiena pouzdra pro opakovaně použitelné čočky a nepoužívání kontaktních čoček, pokud se necítíte dobře (zejména pokud máte příznaky nachlazení nebo chřipky).

Nedotýkejte se očí, zejména ve vysoce rizikových prostředích, a nezapomeňte si položit tyto tři otázky pokaždé, kdy nosíte čočky:

• Cítím se s mými čočkami dobře? - Nemělo by to být nepříjemné.

• Vypadají mé oči dobře? - Nemělo by dojít k zarudnutí.

• Vidím dobře? - Nemělo by docházet k žádnému neobvyklému rozmazání vidění ani jedním okem.

Máte-li jakékoli obavy, vyjměte kontaktní čočky a poraďte se se svým očním specialistou.