Pro prvonositele

1.
Chcete vidět svět bez brýlí?
Chcete vyzkoušet kontaktní čočky?

Objednejte se
2.
První návštěva v kontaktologické ambulanci zahrnuje

 • konzultaci Vaší představy o kontaktních čočkách
 • vyšetření zraku
 • výběr vhodných kontaktních čoček
 • výuka manipulace s kontaktními čočkami
3.
Druhá návštěva v kontaktologické ambulanci s nasazenými kontaktními čočkami zahrnuje

 • kontrolu usazení a zrakovou ostrost
 • v případě potřeby úprava dioptrií dle Vašeho vidění
4.
Vyhovují Vám doporučené kontaktní čočky?
Staňte se našími věrnými klienty.

Zaregistrujte se ve VIP zóně
nebo
přihlaste se

Nasazování kontaktních čoček na plánovanou výměnu

Vyjímáni kontaktních čoček na plánovanou výměnu

Barbova Sedláková - Moje čočky s.r.o.

Mgr. Sedláková Barbora

Optometrista
Optometrista Mgr. Sedláková Barbora Vám na základě očního vyšetření doporučí vhodný typ kontaktních čoček.

Vyšetření zahrnuje stanovení parametrů a stavu předního segmentu oka, stanovení optimální korekce a výběr vhodného páru zkušebních kontaktních čoček.
Renata Utíkalová - Moje čočky s.r.o.

Bc. Utíkalová Renata

Zdravotní sestra
Kontaktologický asistent
Asistentka Bc. Utíkalová Renata Vás pečlivě naučí manipulaci s kontaktními čočkami tj. nasazování a vytahování kontaktních čoček z oka. Poučí Vás také o všech zásadách spojených s nošením kontaktních čoček.
Vstupní poplatek 900 Kč sférické, torické kontaktní čočky
1100 Kč multifokální kontaktní čočky
Vstupní poplatek není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Neopomínejte důležitost pravidelných kontrol v kontaktologické ambulanci s nasazenými kontaktnímí čočkami.

Pravidelná kontrola 1x ročně 200 Kč
Kontrola po dvou a více letech 400 Kč
U dětí do 15 let je požadován doprovod dospělé osoby.

První vyšetření v kontaktologické ambulanci může trvat 45–60 minut - záleží na Vaší zručnosti a schopnosti pracovat s okem.
Význam pravidelných kontrol a odborné aplikace:+-
 • Rohovka je unikátní a zároveň nejcitlivější tkáň lidského těla. Je bezcévná a průhledná a v současné době neexistuje její rovnocenná náhrada. Kontaktní čočky nejsou univerzální. Mají své tvarové, materiálové a optické parametry. Rovněž lidské oko není univerzální. I ono má určité parametry, kterým vyhovuje pouze určitá kontaktní čočka. Při výběru čoček a jejich doporučení je vždy třeba zohlednit individualitu klienta a jeho potřeby.
 • Se zdravým nošením kontaktních čoček je spojena celá řada pravidel a hygienických návyků, které si musí nositel osvojit a které mu musí být předem dobře vysvětleny. Klient proto musí být prakticky zacvičen v manipulaci s kontaktními čočkami a řádně poučen o péči o čočky, včetně prostředků k tomu určených.
 • Nevhodné nošení kontaktních čoček, ale i zpočátku subjektivně nekomplikované nošení bez pravidelných kontrol může způsobovat komplikace, a to i velmi závažné. Jejich léčení může být zdlouhavé, nepříjemné, časově i finančně náročné. V konečném důsledku dokonce i zdravotně a zrakově nenapravitelné.
 • Kontaktolog může při pravidelných kontrolách odhalit příznaky začínajících problémů, které by mohly v budoucnu vyústit v závažné zdravotní důsledky.
 • Pokud jsou tyto počínající problémy včas podchyceny, lze je zpravidla bez větších obtíží zaléčit. Většina komplikací spojená s nošením kontaktních čoček vzniká v důsledku neznalosti nebo nedodržení doporučených pravidel.