O kontaktních čočkách


Základní informace

Kontaktní čočky jsou optické zdravotní pomůcky určené ke korekci optických vad zraku, jako jsou krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus nebo presbyopie.

Česká kontaktologická společnost upozorňuje, že pravidelné kontroly u kontaktologa jsou pro zdravé nošení kontaktních čoček nezbytné.
Kontaktolog, při pravidelných kontrolách, může odhalit příznaky začínajících problémů, které by mohly v budoucnu vyústit v závažné zdravotní důsledky. Pokud jsou tyto počínající problémy včas podchyceny, lze je zpravidla bez větších problémů zaléčit. I proto doporučujeme pravidelné oční kontroly 1-2x do roka.

 

Objednejte se

Kontaktní čočky lze rozdělit

1) podle materiálu
+-

V současné době se nejčastěji vyskytují měkké kontaktní čočky z těchto materiálů:

  • hydrogelu - propustnost pro kyslík je dána obsahem vody, což zajišťuje jejich lepší snášenlivost díky tomu, že jsou měkčí (lépe se přizpůsobí rohovce), ale jejich nevýhodou je, že se snáze poškodí, protože jsou křehčí.
  • modernějšího silikon-hydrogelu, který má větší propustnost pro kyslík – jedná se o kombinaci bobtnavých hydrogelů se silikony, která v sobě spojuje vlastnosti měkkých i pevných, tvarově stálých kontaktních čoček.

Na materiál kontaktních čoček jsou kladeny stále větší požadavky. Kromě dobré opracovatelnosti je nutné zachovat kvality mechanických a chemických vlastností, biologickou inertnost, snášenlivost, malou dispozici k ukládání depozit, požadavek snadné údržby a transparentnosti (materiál by neměl být ovlivněn pH slz, světlem, hydratací a dehydratací mezi jednotlivými mrknutími, apod.).

2) Podle intervalu výměny
+-

Interval výměny je chápán jako doba, během které nositel čočky používá a poté je vyhodí. Během této doby jsou nošeny přes den a na noc jsou vytahovány.

  • jednodenní
  • čtrnáctidenní
  • měsíční

Proč se kontaktní čočky musí měnit?

Téměř okamžitě po nasazení kontaktních čoček na nich začínají ulpívat usazeniny proteinů a lipidů.V průběhu dalšího nošení se množství nahromaděných usazenin logicky zvětšuje. Pečlivým čištěním většinu těchto usazenin odstraníme. Vždy však zůstává malé množství reziduálních usazenin , které se čištěním neodstraní – ty se na povrchu čočky kumulují a zhoršují tak snášenlivost čoček a jsou živnou půdou pro různé mikroorganismy a bakterie, které ohrožují zdraví Vašich očí.

Jednodenní kontaktní čočky jsou, jak název napovídá, určeny pro nošení během jednoho dne. Druhý den si do očí nasazujete nový ,sterilní pár kontaktních čoček. Velkou výhodou je, že odpadá problém s čištěním těchto čoček, což znamená ,že ušetříte za roztoky a pouzdra ke kontaktním čočkám.

Také jsou ideálním řešením na dovolenou, kde často nemáte možnost řádně o kontaktní čočky pečovat. Pokud se hodláte vypravit k moři jsou jednodenní kontaktní čočky ideální variantou, i když dojde ke kontaktu čoček s mořskou vodou či jinou nečistotou, kontaminované čočky večer vyhodíte a ráno si dáváte do oční zcela nový pár.

Kontaktní čočky pro plánovanou výměnu. Plánovanou výměnou se rozumí způsob nošení, kdy uživatel čočky nosí určitou výrobcem stanovenou dobu (14 dní, 1 měsíc). Po uplynutí této doby jsou čočky nahrazeny novými. Tyto kontaktní čočky jsou nejčastěji užívány a cenově jsou velmi dostupné. Čočky se musí čistit a dezinfikovat a mechanicky čistit.

Kontinuální kontaktní čočky jsou speciálním druhem čoček, ve kterých je možné i přespávat – dají se nosit nepřetržitě (kontinuálně) přes den i noc a nemusí se každý den ukládat do roztoku.

Jedná se pouze o kontaktní čočky z novějších silikon-hydrogelových materiálů, které mají dostatečnou propustnost pro kyslík, aby oko přes noc, tedy při zavřených očních víčkách, mohlo kvalitně dýchat. Modelů kontinuálních kontaktních čoček je tak jen opravdu málo, protože musí splňovat přísné podmínky

Kontinuální nošení kontaktních čoček je ale třeba vyzkoušet pod dohledem kontaktologa. Během nošení kontaktních čoček se na nich vytvářejí usazeniny, které mohou bránit pohodlnému nošení. Kontaktolog musí zkontrolovat, zda je kontinuální nošení z tohoto hlediska pro pacienta vhodné a měl by doporučit režim nošení, tzn. jak dlouho může nositel v oku čočku nepřetržitě mít. Obecně se doporučuje vyjmout čočky z očí alespoň 1x za týden a nechat je v roztoku pročistit, nejlépe v peroxidovém.

V žádných jiných kontaktních čočkách není možné přespávat, při kontinuálním nošení čočky, která k tomu není určená, hrozí několik nepříjemných i závažných onemocnění - vaskularizace, hypoxie, rohovkový vřed.

3) Podle korigované vady
+-

Sférické - kontaktní čočky korigující krátkozrakost (myopii) a dalekozrakost (hypermetropii). Většina lidí, kteří nosí kontaktní čočky, používá právě sférické kontaktní čočky.

Torické = cylindrické - torické kontaktní čočky jsou určené ke korekci astigmatismu (refrakční vada způsobená nepravidelným zakřivením rohovky nebo čočky lidského oka). Torické kontaktní čočky umožňují korekci astigmatismu i krátkozrakosti nebo dalekozrakosti. Je potřeba určit hodnotu cylindru a osu. Nízké hodnoty astigmatismu mohou korigovat také sférické kontaktní čočky.

Multifokální - tento speciální typ kontaktních čoček je určen pro nositele čoček s presbyopií. To je fyziologický stav oka, kdy s věkem roste potřeba korigovat oči nejen na dálku, ale i na blízko.

Multifokální kontaktní čočky jsou speciální tím, že mají více optických zón, jež jsou soustředěny v kruzích. Uprostřed čočky jsou většinou soustředěny dioptrie na blízko a k okraji se mění více na dálku. Oko se naučí automaticky přizpůsobit a zvolit správnou zónu čočky, kterou zrovna pro různě vzdálené objekty potřebuje.

K nošení multifokálních kontaktních čoček je kromě dioptrií potřeba znát i další parametr. A to parametr adice (značka ADD). Dioptrie totiž značí hodnotu potřebnou na dálku a adice udává hodnotu přídavku do blízka.