Oční optika Brýle pro afriku Plastické operace očních víček Oční ordinace Český těšín

O KONTAKTNÍCH ČOČKÁCH

Informace o kontaktních čočkách

Kontaktní čočky jsou optické pomůcky pomoci kterých lze korigovat téměř všechny optické vady.

Ke kontaktním čočkám patří i pravidelné vyšetření očním lékařem- kontaktologem. Dle doporučení ČKS / České kontaktologické společnosti/ vyšetření specialistou by mělo proběhnout minimálně jednou ročně. Pokud ovšem máte potíže je třeba odborníka navštívit co nejdříve.

Objednání do kontaktologické ambulance: http://www.mojecocky.cz/navsteva

 

KONTAKTNÍ ČOČKY dělíme dle:

  • A/  výrobního materiálu
  • B/  periody výměny
  • C/  délky nošení
  • D/  korigované vady
  • E/   zabarvení

B/Rozdělení čoček podle periody výměny.

Periodou výměny je chápána doba, během které nositel čočky používá a poté je vyhodí. Během této doby jsou nošeny přes den a na noc jsou vyndávány.

  • jednodenní
  • čtrnáctidenní
  • měsíční

Proč se  kontaktní čočky musí měnit?

Téměř okamžitě po nasazení kontaktních čoček na nich začínají ulpívat usazeniny proteinů a lipidů.V průběhu dalšího nošení se množství nahromaděných usazením logicky zvětšuje. Samozřejmně, že pečlivým čištěním většinu těchto usazenín odstraníme. Vždy však zůstává malé množsvtí reziduálních usazenin , které se čištěním neodstraní – ty se posléze na povrchu čočky kumulují a zhoršují tak snášenlivost čoček a jsou živnou půdou pro různé mikroorganismy a bakterie, které ohrožují zdraví Vašich očí.

Jaká je nejčastější perioda výměny kontaktních čoček.

Nyní jsou nejčastější variantou měsíční kontaktní čočky a jednodenní kontaktní čočky.

- Jednodenní kontaktní čočky jsou, jak název napovídá, určeny pro nošení během jednoho dne. Ráno se nasadí na oko, večer vyndají a vyhodí. Druhý den si do očí nasazujete nový , sterilní pár kontaktních čoček. Velkou výhodou je , že odpadá problém s čištěním těchto čoček- což znamená , že ušetříte za roztoky a pouzdra ke kontaktním čočkám. Jsou ideálním řešením pro ty , kteří kontaktní čočky používají jen příležitostně např. 2x za týden/ např. na sport nebo občas do školy , když máte tělocvik/.

Také jsou ideálním řešením na dovolenou, kde často nemáte možnost řádně o kontaktní čočky pečovat. Pokud se hodláte vypravit k moři jsou jednodenní kontaktní čočky ideální variantou, jelikož i když dojde ke kontaktu čoček s mořskou vodou či jinou nečistotou , kontaminované čočky večer vyhodíte a ráno si dáváte do oční zcela nový pár.

Cenově vyjdnou cca na 45 Kč na den.

- Kontaktní čočky pro plánovanou výměnu. Plánovanou výměnou se rozumí způsob nošení, kdy uživatel čočky nosí určitou výrobcem stanovenou dobu (14 dní, 1 měsíc, 3 měsíce či 6 měsíců). Po uplynutí této doby jsou čočky nahrazeny novými. Tyto kontaktní čočky jsou nejčastěji užívány a cenově jsou velmi dostupné. Čočky se musí čistit a dezinfikovat event i povrchově mechanicky čistit . Enzymatické čištění není zpravidla nutné.

Včetně roztoků přijdou na zhruba 15,- Kč/den.

Do této kategorie by se daly zařadit i čočky s 3-měsíční výměnou- avšak ty se již dnes moc nepoužívají, vzhledem k vyšším zdravotním rizikům.

- Konvenční kontaktní čočky. Tyto čočky nejsou měněny podle předem stanoveného kalendáře. Jsou obvykle nošeny tak dlouho, dokud se u nich neprojeví známky poškození či stárnutí, zpravidla okolo 12 měsíců. Cena těchto kontaktních čoček je již dnes prakticky stejná jako u kontkatních čoček na plánovanou výměnu. Prodávají se zpravidla ve speciálních skleněných ampulkách . V dnešní době již nejsou často využívany pro vyšší rizko zdravotních komplikací.

C/Rozdělení čoček podle doby nošení

Dobou nošení rozumíme čas , který můžeme mít kontaktní čočky nasazené na očích. Různé kontaktní čočky mají rozdílnou dobu nošení. Některé z nich jsou určeny i pro přespávání. Čočky tedy můžou být nošeny od denního režimu až a po režim kontinuální. Je si třeba uvědomit ,že nošení kontaktních čoček přez noc je vždy spojeno s vyšším rizikem zántělivého postižení rohovky a spojivek.

Denní nošení: Jedná se o nejčastější způsob nošení kontaktních čoček. To znamená , že čočky jsou nasazeny na očích v průběhu dne- ne více jak 18 hodin. Poté se čočky z očí vyjmuty , řádně vyčištěny a uloženy do roztoku / jako např. SOLO -CARE AQUA nebo OPTI FREE EXPRES viz. stránka ROZTOKY/. Tento způsob nošení je zatím nejbezpečnější.

Prodloužené nošení: Jedná se o kontaktní čočky vyrobené z moderního materiálu silikon-hydrogelu. Umožňují tak propouštěn dostatečné množství kyslíku k rohovce . Řečeno jinými slovy- „umožňují dýchání rohovky i při nasazené kontaktní čočce a zavřeném víčku“. V USA pro tento způsob nošení čoček FDI označila např. čočky ACUVUE OASYS. V tomto režimu mohou být kontaktní čočky nošeny po dobu 7 dní.

Kontinuální nošení.: Tyto kontaktní čočky můžou být na očích nasazeny nepřetržitě po dobu 29 až 30 dní. Jedná se o kontaktní čočky vyrobené z moderního materiálu silikon-hydrogelu. Umožňují tak propouštěn dostatečné množství kyslíku k rohovce . Řečeno jinými slovy- „umožňují dýchání rohovky i při nasazené kontaktní čočce a zavřeném víčku“.V ČR tento způsob nošení je schválen u čoček FOCUS Night & Day / od fa CIBA Vison/ a u čoček PUREVISION od fa Bausch & Lomb. Je nutno počítat s tím , že při tomto způsobu nošení je větší rizko zánětu rohovky a spojivek.

DOPORUČENÍ ODBORNÍKA:

I přes velký pokrok , který kontaktní čočky do dnešního dne udělaly stále jsou při prodlouženém a kontinuálním nošení kontaktních čoček větší rizika. Dnes již není až takový problém v propustnosti kontaktních čoček pro kyslík ale spíše v riziku vzniku rohovkového vředu. Pokud se mne tedy někdo zeptá , co si myslím o spaní v kontakních čočkách? Odpovím že ano , ale ihned nato dodám ,že jen zcela příležitostně . Jen tehdy pokud nebudete mít dostatečné zázemí na ošetření kontaktních čoček.

D/Rozdělení čoček podle oční vady.

Sférické: Nejčastěji používané kontaktní čočky na nejčastější vady. Patřím mezi ně krátkozrakost a dalekozrakost.

Torické = cylindrické: Tyto kontaktní čočky potřebují lidé s astigmatickou vadou oka. Aplikace cylindrických čoček je o něco složitejší a vyžaduje větší spolupráci klienta. Poté může očekávat naprosto excelentní výsledek vidění. Mezi tyto kontkatní čočky patří : Air Optix for Astigmatism , Focus Toric , Acuvue Oasys for astigmatism.

Bifokální , multifokální a progresvní: Tyto kontaktní čočky potřebují lidé s vétchozrakostí / latinsky presbyopii/. Presbyopické kontakní čočky potřebují většinou lidé po 40-cítce, a jsou spojené s rozdílnou korekci na dálku a na blízko. Jinými slovy : Lidé s touto vadou potřebují jiné brýle na dálku a jiné na blízko. Tento probém je možno řešit buďto speciálními brýlemi nebo progresivními kontaktními čočkami. Mezi progresivní čočky patří : Focus Progresives.

Jinou možností řešení presbyopie je korekce kontaktaními čočkami na dálku s tím, že klient na práci na blízko bude si dávat brýle.

A na závěr bych uvedl možno techniky monovision , kdy jedno oko / dominantní / je korigováno na dálku a oko druhé / nedominantní/ je korigováno na blízko. Tento způsob korekce však snáší jen cca 50% populace.